Välkomstbesök
– Hej, jag heter Krister och kommer från Vidingehem. Vi besöker alla nyinflyttade hyresgäster för att fråga hur ni trivs och om det är något ni undrar över eller skulle vilja ha hjälp med.
Publicerad: 2017-06-05
Ungefär så kan det låta när fastighetsservicechef Krister Karlsson kommer på välkomstbesök. Fast tiden är naturligtvis inbokad i förväg och hyresgästen är införstådd med syftet. Som är:
– Att öka trivseln och tryggheten helt enkelt. Det personliga mötet är det bästa sättet att etablera kontakt och skapa en situation då man på ett naturligt sätt kan förmedla information och svara på frågor. Man lär känna varandra och det skapar förtroende.

Målsättningen är att alla ska få ett välkomstbesök inom en månad efter inflyttningen.
– Tre per kväll hinner man. Jag har alltid någon med mig; antigen den områdesansvarige eller, om så behövs, någon ur personalen med särskilda språkkunskaper.

Det sistnämnda tillför ytterligare en dimension av nytta till välkomstbesöken:
– Vi får en ny, viktig pusselbit i vårt integrationsarbete; en ny möjlighet att tidigt inleda en kommunikation med våra nysvenskar.

Att tänka nytt i det sammanhanget är inget man kan välja bort, menar Krister Karlsson; vi måste helt enkelt hitta nya och mer effektiva vägar för att komma framåt i integrationsfrågan. Den pekbok som flitigt används är ett konkret exempel.
– För några år sedan hade många sagt att en pekbok är till för barn, det är förolämpande att använda en sådan i kommunikationen med vuxna människor. Men idag använder vi den som ett naturligt verktyg när det gäller att på plats i lägenheten skapa såväl teknisk som språklig förståelse för de vardagliga funktionerna i boendet, till exempel spis, fläkt, frys, element, vattenlås och så vidare.

Välkomstbesöken ger också tillfälle att förklara och motivera lagar och regler.
– Till exempel att barnvagnar i trapphusen utgör en brandfara, att vi sopsorterar för miljöns skull och att människor i Sverige förväntar sig en viss nivå på städningen i tvättstugan.

Att våga börja prata om kulturskillnader är första steget mot att överbrygga dem, menar Vidingehems mångfaldsombud Eva-Mari H-Flodman.
– Vi måste identifiera och arbeta bort de hinder som står i vägen för en lyckad integration.
Ofta handlar det om förhållandevis enkla saker, som att det informationsmaterial vi använder ska vara utformat på ett sätt som gör att personen som ska till sig innehållet kan göra det utifrån sina kulturella och språkliga preferenser.

Att göra välkomstbesök hos alla nyinflyttade är alltså ett bra sätt att skapa kontakt och tillsammans öka trivseln och tryggheten. Men varför stanna vid nyinflyttade; varför inte utöka konceptet, funderar Krister Karlsson:
– Drömmen vore att kunna besöka samtliga hyresgäster! Vi har ganska låg omsättning på lägenheter, kanske vore det möjligt att hitta ett upplägg så att vi på tio år skulle hinna ett helt varv i beståndet. Tänk vilken kunskap det skulle tillföra organisationen och vilken nytta det skulle innebära för hyresgästerna!


HTML tutorial  
Fastighetsservicechef Krister Karlsson kommer på besök.
Fastighetsservicechef Krister Karlsson kommer på besök.
Pekbok – ett utmärkt verktyg om språket är ett hinder.
Pekbok – ett utmärkt verktyg om språket är ett hinder.