Vidingehems vd slutar
Vidingehems vd Stefan Blomkvist har valt att lämna företaget.
Publicerad: 2016-12-21
– Jag känner att sedan jag började på Vidingehem 2012 har mina arbetsuppgifter förändrats. Allt mer tid har gått till koncernövergripande arbete och allt mindre tid har funnits till att närvara i Vidingehem, säger Stefan Blomkvist.

Detta är ett led i ett förändringsarbete som går ut på att stärka kommunkoncernen som helhet.
– Det finns utan tvivel flera fördelar med de sättet att tänka, men det passar inte mitt sätt att leda och utveckla Vidingehem.

Anna Hultstein (M), ordförande i Vidingehems styrelse, framhåller att det inte finns någon missämja bakom beslutet.
– Jag och hela styrelsen har ett mycket stort förtroende för Stefan Blomkvist. Jag är glad att han kommer att finnas kvar i företaget de kommande sex månaderna, för att underlätta övergången och den viktiga rekryteringsprocess vi nu står inför. Samtidigt bidrar hans fortsatta närvaro med en trygghet för hela Vidingehems organisation i det kommande arbetet.HTML tutorial