Ökad byggtakt
Vidingehem har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga i genomsnitt 20 nya lägenheter per år mellan 2017 och 2021.
– Det innebär en ökning i förhållande till vår redan ambitiösa byggplan. Men med hjälp av ett brett samarbete, ett nytt koncept och en vässad organisation ska vi ta oss an utmaningen, säger vd Stefan Blomkvist.
Publicerad: 2016-12-06
Det var när representanterna för orternas samhällsföreningar och sockenråd samlats till möte i Gemla som Vidingehem presenterade planen.
– Det gäller att hitta en modell som tillåter den volym och produktionshastighet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen. Samtidigt måste hyrorna landa på acceptabla nivåer och ekonomin förbli stark, sa Stefan Blomkvist.

Förutom de beslutade 100 lägenheterna på orterna fram till 2021 ska Vidingehem utföra omfattande byggnationer åt omsorgs- respektive utbildningsförvaltningen – även detta en viktig del i landsbygdens utveckling.
– Vi planerar dessutom ytterligare totalt 100 lägenheter på Östra lugnet, i Sandsbro och på sikt i Bredvik. Samtidigt byggs det så det knakar inne i Växjö; det kommer att bli entreprenörernas marknad och det måste vi förhålla oss till, utifrån våra förutsättningar.

Lösningen blir ett koncept med ett standardhus (se faktarutan här intill) som tar hänsyn till de omständigheter, krav och möjligheter som i stor utsträckning kommer att prägla spelplanen de kommande fem åren.
– Dessutom har vi vässat vår organisation med en ny, kunskapsintensiv projektgrupp under fastighetschefen.

De orter som nu granskas för möjlig nybyggnation är Gemla, Ingelstad, Åryd, Rottne, Lammhult, Kalvsvik, Tävelsås, Dädesjö och Braås – alltså hälften av Vidingehems förvaltningsorter.
– Det handlar i första hand om var vi har eller kan förvärva byggbar mark i ett läge som uppfyller våra krav på tillgänglighet och närhet till servicen.

Men ytterligare ett viktigt kriterium måste uppfyllas innan spaden kan sättas i marken.
– Det måste alltid finnas en sund balans mellan tillgång och efterfrågan, först då kan orterna utvecklas på ett stabilt sätt. Och den bedömningen behöver vi göra tillsammans med er!


HTML tutorial  
Det var när representanterna för orternas samhällsföreningar och sockenråd samlats till möte i Gemla som Vidingehem presenterade planen.
Det var när representanterna för orternas samhällsföreningar och sockenråd samlats till möte i Gemla som Vidingehem presenterade planen.
Så här tänker vi oss konceptet.
Så här tänker vi oss konceptet.
Just nu granskas Gemla, Ingelstad, Åryd, Rottne, Lammhult, Kalvsvik, Tävelsås, Dädesjö och Braås för möjlig byggnation – alltså hälften av Vidingehems förvaltningsorter.
Just nu granskas Gemla, Ingelstad, Åryd, Rottne, Lammhult, Kalvsvik, Tävelsås, Dädesjö och Braås för möjlig byggnation – alltså hälften av Vidingehems förvaltningsorter.