Öppnad efter 100 år
I Tävelsås år 1916 hände sig följande: Prästen litade inte på kyrkvärden och misstron var ömsesidig. Lösningen blev två lås, var sin nyckel och en dörr som inte öppnats sedan dess. Förrän nu.
Publicerad: 2016-12-06
När telefonen ringde hos fastighetschef Håkan Strandmark gällde det ett uppdrag av det mer ovanliga slaget.

– Det var Ingemar Ljungcrantz från Tävelsås hembygdsförening. Han undrade om jag ville vara med och öppna en förseglad dörr under Tävelsås skola. Självklart ville jag det!

Bakgrunden var alltså den misstro som för 100 år sedan rådde mellan församlingens präst och kyrkvärd. Den förre misstänkte den senare för att vara ute efter kyrksilvret, medan denne ansåg att nattvardsvinet var i akut fara i prästens obevakade förvar. Lösningen blev att låsa in de båda skatterna, försegla dörren med två rejäla hänglås och behålla varsin nyckel för att därmed försäkra sig om att ingen kunde öppna utan den andres närvaro. Och så förblev dörren stängd i ett sekel.

Men nu var det dags.
– De senaste tio åren har Ingemar varit där med jämna mellanrum och smörjt låsen med Coca-Cola och en låssmed har tillverkat en ny nyckel som förberedelse inför den spännande dagen.

Och spänningen var det inget fel på när de båda nycklarna vreds om. Rummets innehåll visade sig däremot vara mindre upphetsande: En tom vinflaska. Förmodligen hade sakerna flyttats kort efter att dörren förslutits. Såvida det inte fanns två extranycklar, men det förtäljer inte historien.HTML tutorial  
Ingemar Ljungcrantz är redo att öppna den förseglade dörren.
Ingemar Ljungcrantz är redo att öppna den förseglade dörren.
Några större skatter innehöll det stängda rummet inte.
Några större skatter innehöll det stängda rummet inte.