Grönt bokslut
– Det har fungerat bra, vi har slipat rutinerna ytterligare, säger Edvin Eliasson som är gruppledare för grönskötseln i södra området.
Publicerad: 2016-12-06
Tidigare har Vidingehem haft grönskötseln utlagd på entreprenad, men från och med 2015 sköts den i egen regi. 2016 var alltså andra året som Vidingehemanställda klippte gräs och buskar, rensade rabatter, blåste löv med mera.

– Nu har vi mer rutin, vi kan området som helhet och vi har koll på de olika delarna; var det växer snabbast, var det faller mest löv tidigt på hösten och så vidare. Då kan vi trimma organisationen och bli mer effektiva.

Responsen från hyresgäster och andra i samhällena har inte uteblivit.
– Många kommer fram och vill växla några ord, vilket alltid är trevligt. Dessutom är det ett bra sätt att få information direkt ifrån de som bor på områdena, det hjälper oss att utveckla arbetet.HTML tutorial  
Det har fungerat bra, säger Edvin Eliasson som är gruppledare för grönskötseln i södra området.
Det har fungerat bra, säger Edvin Eliasson som är gruppledare för grönskötseln i södra området.