Ombyggnad till förskola
Vi anhåller om anbud på ombyggnad av Sjöborgsvägen 4 i Braås till förskola.
Publicerad: 2016-11-30
  • Entreprenadform: Totalentreprenad.
  • Omfattning: Ombyggnad till förskola.
  • Total yta: cirka 1 029 m2.

Förfrågningsunderlag: 0470-70 17 70 eller via bengt.karlsson@vidingehem.se

Anbuden skall vara oss tillhanda senast 2017-01-20. Adress: Vidingehem AB, Bengt Karlsson, Box 23, 363 21 Rottne.HTML tutorial