Byggrapport
Vad väntar ni på – det är väl bara att sätta spaden i marken! Nja, riktigt så enkelt är det inte.
Publicerad: 2016-09-20
Vidingehem har flera nybyggnationer av lägenheter i pipelinen, men beroende på omständigheterna kan tiden för processen fram till byggstart variera.

Här hittar du en lägesrapport från byggfronten, samt (längst ner) en liten ordlista över några av de lagstadgade faktorer som påverkar de olika projekten.

På Kvarnvägen i Gemla håller vi som bäst på att färdigställa tolv lägenheter. Inflyttning blir det i oktober.

Vidingehems styrelse har beslutat att begära in anbud på byggnation av sex lägenheter på Furulidsvägen i Ingelstad. När det gäller påbyggnad av 18 lägenheter på Näckrosen på samma ort väntar vi på planbesked.

Samma sak gäller för de tolv planerade lägenheterna på Munkagårdsvägen/Lancastervägen i Sandsbro.

I kvarteret Galaxen på Östra lugnet planeras 72 lägenheter – den 13/9 fick vi bygglov och nu intensifieras Vidingehems största projekt hittills!

Bygglov
Ett bygglov är ett tillstånd om att bygga nytt, om eller till. Det utfärdas av kommunen och regleras i plan- och bygglagen. Det finns olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda områden och områden med sammanhållen bebyggelse. I Växjö kommun är det stadsbyggnadskontoret som prövar ansökan.

Planbesked
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas. Man kan ansöka om ändring i detaljplanen och i Växjö kommun prövas då saken i byggnadsnämnden. Men först handläggs ärendet av stadsbyggnadskontoret och därefter får man ett planbesked om huruvida en planprövning kommer att inledas eller inte. Om man i planprövningen kommer fram till att detaljplanen kan ändras görs detta.

Anbud

Innan ett bygge inleds begär man in anbud från olika entreprenörer (när det gäller nybyggnation använder sig Vidingehem vanligtvis av formen totalentreprenad). Först när ett anbud uppfyller kostnads- och kvalitetskraven går man vidare i processen.


HTML tutorial  
Furulidsvägen i Ingelstad.
Furulidsvägen i Ingelstad.
Näckrosen i Ingelstad.
Näckrosen i Ingelstad.
Munkagårdsvägen/Lancastervägen i Sandsbro.
Munkagårdsvägen/Lancastervägen i Sandsbro.
Kvarteret Galaxen på Östra lugnet.
Kvarteret Galaxen på Östra lugnet.