Sinnenas trädgård
På Solgläntan i Gemla driver omsorgsförvaltningen dagverksamhet för personer med demens. Här bygger Vidingehem just nu en så kallad sinnenas trädgård – ett koncept tänkt att stimulera syn, hörsel, lukt, känsel och smak.
Publicerad: 2016-06-20
 – Utemiljön används som en del i vården; som ett hjälpmedel för att väcka minnen och aktivera tankar, säger landskapsingenjör Liselott Ericsson.

Till exempel kommer det att finnas planteringar med blå blommor och gräs som för tankarna till vatten och vass, liksom upphöjda odlingsbäddar med många gammaldags växter, till exempel Lammöron, vars blad är mjuka att ta på.
– Platsen kommer också att innehålla växthus och uteplatser för fika och trevligt umgänge.

HTML tutorial  
Liselott Ericsson och Ronny Petersson vid det som ska bli sinnenas trädgård vid Solgården i Gemla.
Liselott Ericsson och Ronny Petersson vid det som ska bli sinnenas trädgård vid Solgården i Gemla.