Landsbygdsutveckling
Efter ett drygt halvår på posten som Växjö kommuns landsbygdsutvecklare summerar Therese Friman intrycken så här:
– Det är människors oerhörda engagemang som gör att vi har en levande landsbygd! 
Publicerad: 2016-03-10
Hon har hunnit träffa ett 20-tal av de 28 samhällsföreningar som i nuläget får så kallad byapeng av kommunen.
– Så här långt har det i huvudsak handlat om att träffa människorna och sätta mig in i de olika frågorna.

Och de frågorna är många, har det visat sig.
– Ja, att vara landsbygdsutvecklare innebär att jobba inom ett väldigt brett område, det är mycket på gång på runt om i kommunen. Vilka frågor som är aktuella skiljer sig mellan orterna, i Gemla och Ingelstad, till exempel, råder ett inflyttningstryck så där handlar diskussionen extra mycket om tomter och bostäder, även om den frågan givetvis är viktig också på övriga orter.

Landsbygden i Växjö kommun är den tredje mest folkrika geografiska enheten i Kronobergs län, här bor cirka 22 500 människor – endast i Växjö stad och i Ljungby kommun bor det fler. 2013 antogs ett nytt landsbygdsprogram för kommunen. Är de 28 föreningarna, som representerar alla utanför staden, överens om innehållet i programmet?
– Ja, det upplever jag. Å andra sidan är innehållet ganska brett, så nu i mars ska alla föreningarna träffas och då ska vi diskutera vad som bör prioriteras.

Vidingehem har en tydlig roll att spela på landsbygden, påpekar Therese Friman.
– Ja, ni är en viktig aktör och ni har musklerna som krävs för att driva utvecklingen. Ni är bra på att se sammanhangen och helheten i vårt gemensamma arbete och ni har en väl inarbetad dialog med samhällsföreningarna.

De närmsta åren ser hon en rad viktiga frågor framför sig.
– Infrastrukturfrågorna, inte minst vad gäller bredband, kommer att vara fortsatt högprioriterade. Och så skulle jag gärna vilja utveckla arbetet med ungdomar. Ungdomar kommer alltid att söka sig till städerna, men om man senare i livet minns uppväxten på sin hemort som trygg och positiv blir man mer benägen att flytta tillbaks och låta sina egna barn få samma start.

Ett annat område som har stor utvecklingspotential är turistnäringen.
– Vi kommer att arbeta mycket med Sydostleden och förhoppningsvis landar vi ett antal spännande projekt i samband med Nationalpark Åsnen.

Avslutningsvis har Therese Friman ett budskap att framföra:
– Jag vill att alla ska känna att vi från kommunens sida hela tiden jobbar proaktivt med landsbygdsfrågorna och att det finns en långsiktig strategi i arbetet.HTML tutorial  
"Landsbygden är en stor resurs, här finns 22 500 människor och 3 000 företag", säger Therese Friman.
"Landsbygden är en stor resurs, här finns 22 500 människor och 3 000 företag", säger Therese Friman.