Kvarteret Galaxen
Det finns knappt en tom yta på det stora bordet i konferensrummet; överallt ligger ritningar, planlösningar, situationsplaner och skisser. Planeringen av Galaxen är i full gång och det finns mängder med parametrar att ta hänsyn till.
Publicerad: 2015-12-08
Det handlar om att skapa värden; att tillföra sådant som gör att människor känner trivsel och trygghet i sitt boende. Det handlar också om att skapa god ekonomi i projektet, samtidigt som hänsyn tas till olika krav, till exempel på material och miljö. Låt oss lyssna till ett antal röster från företaget.
– Det här ett spännande projekt på många sätt. Man kan säga att vi tar Vidingehems framgångsrika koncept med naturnära livskvalitet och flyttar det till stadsgränsen. Projektet är vårt största hittills – företaget stärks ytterligare och våra möjligheter att driva utvecklingen runt om på kommunens mindre orter ökar, säger vd Stefan Blomkvist.

Ett stort projekt medför stora möjligheter, men också en hel del utmaningar. Det gäller att göra rätt från början, berättar fastighetschef Bengt Karlsson:
– För att få god ekonomi är det viktigt att välja rätt upphandlingsform och vi tycker att styrd totalentreprenad är bra eftersom det ger entreprenören ett visst spelrum. Först skriver vi ett samarbetsavtal och om vi därefter kommer fram till en hållbar lösning skriver vi en beställning.

När det gäller miljö- och kvalitetskrav kommer Galaxen att uppfylla nivå Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Några viktiga parametrar är energianvändning, inomhusklimat, miljö och utfasning av farliga ämnen i byggmaterialen.
– Jag ser stora möjligheter att satsa på miljö och grönstruktur i det här projektet. Vi tittar till exempel på laddstolpar för elbilar och elcyklar, gröna tak och en inbjudande utemiljö med så mycket gröna ytor som möjligt, säger miljö- och kvalitetsansvarige Fredrik Rosendahl.

Just grönytorna och den yttre miljön i allmänhet är landskapsingenjör Liselott Ericssons bord.
– Vi fokuserar på faktorer som trivsel, trygghet, tillgänglighet, funktionalitet och framtida skötsel. Vi vill ta chansen att göra något extra, så vi kommer att anlita en landskapsarkitekt som hjälper oss att utforma utemiljön. Jag är full av förväntan och tror att det kan bli riktigt bra!

Läget är väldigt speciellt, framhåller marknadschef Paula Eskilsson:
– Det blir ett boende där landet möter staden på ett spännande sätt, man har naturen, med flera av Växjös pärlor, alldeles inpå knuten samtidigt som det är nära till handelsområdet Norremark och även till centrum. Planlösningarna blir i varierande storlekar utifrån vilket behov hyresgästen har och vi kommer kunna locka med större lägenheter högst upp där både takterrass och inglasad balkong blir ett stort plus.


HTML tutorial  
På Östra lugnet planerar vi cirka 74 lägenheter, vilket blir vårt största projekt hittills.
På Östra lugnet planerar vi cirka 74 lägenheter, vilket blir vårt största projekt hittills.
Lägenheterna fördelas på fyra huskroppar.
Lägenheterna fördelas på fyra huskroppar.