65 procent helnöjda
– Det är nära till oss, säger områdesansvariga Ulrika Åström när hon ska förklara arbetslag Braås fina NKI-siffror: 65 procent helnöjda hyresgäster.
– Det handlar om bemötande, om att vara tillgänglig och ta sig tid att prata med folk. Vi försöker alltid att se möjligheterna istället för svårigheterna.
Publicerad: 2015-12-08
NKI betyder Nöjd kundindex och är en rullande enkätundersökning som Vidingehem kontinuerligt genomför bland hyresgästerna. I skrivande stund är resultatet för företaget som helhet 51,8 procent helnöjda och 85 procent om man slår ihop andelen helnöjda och nöjda på den fyrgradiga skalan (helnöjda, nöjda, varken eller samt missnöjda).
– Vidingehem har ett jättebra resultat, långt över snittet för de bolag vi mäter, säger Annica Wahlman på Scandinfo, företaget som administrerar enkäten.
– Det bolag som ligger högst har 61 procent och den siffran har Vidingehem alla möjligheter att nå.

Arbetslag Braås är alltså redan där med råge, 65 procent helnöjda och 87 procent helnöjda/nöjda är ett alldeles utmärkt kvitto på att det arbete man utför uppskattas av hyresgästerna. Så hur gör man?
– Vi pratar mycket om hur vi vill jobba, om att vara tillgängliga och flexibla. Vi har en samsyn kring hur vi ska göra och vi har roligt tillsammans, säger Ulrika Åström och får medhåll av fastighetsarbetare Johnny Wärme:
– Det finns en lång, positiv tradition i det här arbetslaget och det tror jag att hyresgästerna märker.

För närvarande har man dessutom förstärkning i form av Marwan Abdulkadin och Liban Mohamed Olow, som genom förvaltningen för arbete och välfärd jobbar som fastighetsarbetare, men också som så kallade trivselvärdar:
– Det innebär att vi två dagar i veckan finns tillgängliga i bostadsområdena mellan 16.00 och 18.00 för att samtala med folk och hjälpa dem om det behövs, säger Marwan Abdulkadin.

I Braås finns många nyanlända som ibland behöver få förklarat hur det svenska samhället fungerar.
– Det handlar till exempel om vad som gäller i tvättstugan och om hur och varför man ska sopsortera – när jag själv kom hit 2010 hade jag ingen aning om varför man skulle lägga soporna i olika lådor.

Samtliga i arbetslaget återkommer hela tiden till hur viktig den dagliga kontakten med hyresgästerna är, dels för den information man får, men också för den sociala funktionen. Och ett samtal är inte bortkastad tid, det är en investering som man får tillbaks över tid.
– Det kan räcka med två minuter för att göra någon glad och positivt inställd, säger fastighetsarbetare Kristin Dahn.


HTML tutorial  
Johnny Wärme, Kristin Dahn, Ulrika Åström, Liban Mohamed Olow och Marwan Abdulkadin i arbetslag Braås.
Johnny Wärme, Kristin Dahn, Ulrika Åström, Liban Mohamed Olow och Marwan Abdulkadin i arbetslag Braås.