Sandsbro skola
Vi anhåller om anbud på om- och tillbyggnad av kök och matsal på Sandsbro skola.
Publicerad: 2015-11-23
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Omfattning: Ombyggnad cirka 280 m2. Tillbyggnad cirka 290 m2.

Förfrågningsunderlag beställs på 0470-70 17 70 eller via e-post: bengt.karlsson@vidingehem.se

Anbud ska vara Bengt Karlsson, Vidingehem AB, Box 23, 363 21 Rottne, tillhanda senast 2016-01-25.HTML tutorial