Bättre lokaler
– Mer utrymme och bättre förutsättningar för att ta emot besök. Så sammanfattar områdesansvarige Lasse Gustavsson de om- och tillbyggda lokalerna i Ingelstadkontoret.
Publicerad: 2015-10-07
Klockan 17.00 på tisdagskvällen stod personalen redo med öppna dörrar och dubbla grillar för att ta emot intresserade besökare, hyresgäster såväl som övriga ortsbor. Därefter följde två timmar av korvätning, mingel och trevliga samtal.

Sedan Vidingehem beslöt att ta över grönskötseln i södra i egen regi har antalet anställda ökat och därmed behovet av yta, vilket nu tillgodosetts. Samtidigt har ett nytt, avskilt kontor byggts.

– Tidigare satt jag mitt i kontorsdelen och personalen passerade förbi till och från fikarummet. Det var en dålig lösning när man skulle ta emot besök. Nu kan jag och besökaren sätta oss inne på kontoret och stänga om oss, vilket blir mycket lugnare och betydligt bättre vad gäller integriteten, säger Lasse Gustavsson.

HTML tutorial  
Det blev många trevliga samtal när de nya lokalerna invigdes.
Det blev många trevliga samtal när de nya lokalerna invigdes.
Korvgrillning och mingel stod på programmet.
Korvgrillning och mingel stod på programmet.