Avbrytande av upphandling
Publicerad: 2015-08-20
Vidingehem AB och Växjöbostäder AB har beslutat att avbryta upphandlingen av tjänstekoncession avseende kommunikationsoperatör (KO). Bolagen konstaterar att förfrågningsunderlaget har varit bristfälligt och att koncession har föranlett ett flertal frågor.
 
Bland annat på grund av semestertider har det visat sig svårt att besvara frågorna så skyndsamt som kan krävas.


HTML tutorial