Utvecklar Näckrosen
På Kung Inges dag presenterade Vidingehem planerna för nya Näckrosen – ett seniorboende i tre våningar med 18 lägenheter och ett unikt läge.
– Vi utvecklar mötesplatsen Näckrosen genom att lägga till boplatsen Näckrosen, säger marknadschef Paula Eskilsson.
Publicerad: 2015-08-22
Intresset för nya Näckrosen har varit oerhört stort, inte minst på sociala medier. Inte så konstigt, för det handlar om en portalbyggnad som är central i samhället och som många Ingelstadbor har ett förhållande till. Så den stora tillströmningen till Vidingehems monter under festliga och välbesökta Kung Inges dag var lika väntad som trevlig.

– Näckrosen stod klar 1970 och fyllde då de funktioner som den var tänkt för. Idag ser behoven annorlunda ut och vi känner att det finns stora möjligheter att vidareutveckla byggnaden både vad gäller form och innehåll. Det här är ett utmärkt tillfälle att diskutera våra planer med Ingelstadborna och det är verkligen jätteroligt att så många är intresserade, säger Paula Eskilsson.

Näckrosens läge i samhället är idealiskt för ett seniorboende – mitt i centrum, nära till affärer, matställen, kollektivtrafik, vårdcentral och apotek.
– När det gäller övriga kriterier för ett seniorboende så bygger vi alltid med förhöjd tillgänglighet, så där behövs ingen särskild planering, säger fastighetschef Bengt Karlsson.

Så hur ser då planerna ut? Vi börjar på bottenvåningen. I den skiss som tagits fram i ett första analysskede byggs C-salen om till en 1:a. I övrigt behålls A- och B-salen, liksom lokalerna för bibliotek, och andra verksamheter.
– Här ser vi stor potential för att utveckla ett sammanhållet koncept som dels stärker nuvarande funktioner, dels utvecklar byggnaden i linje med tankarna kring seniorboende, säger Paula Eskilsson.

Ovanpå dagens Näckrosen byggs en ny våning med 10 lägenheter:

  • två 1:or
  • fem 2:or
  • tre 3:or

Ovanpå den byggs en tredje våning med sju lägenheter:

  • två 1:or
  • två 2:or
  • tre 3:or

Det är viktigt att betona att planerna än så länge befinner sig i ett analysskede. En ansökan om planändring kommer att skickas in och ett antal aspekter kommer att utredas vidare, till exempel de särskilda svårigheter som följer av att bygga ovanpå en redan befintlig byggnad.
– Men de tekniska delarna kan vi lösa. Det här känns som ett oerhört spännande projekt, sammanfattar Bengt Karlsson.

Här kan du se de första skisserna av de tre planen:


Här finns större bilder:


Här kan du läsa mer om seniorboende.

HTML tutorial  
Många intresserade besökte Vidingehems monter under dagen.
Många intresserade besökte Vidingehems monter under dagen.
Fasad fram.
Fasad fram.
Fasad mot dammen.
Fasad mot dammen.
Fasad mot norr.
Fasad mot norr.
Fasad mot söder.
Fasad mot söder.
Vy fram.
Vy fram.