Sandsbro skola
Vidingehem anhåller om anbud på nybyggnation vid Sandsbro skola.
Publicerad: 2015-05-15
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Omfattning: Cirka 800 m2.

Anbud ska vara Bengt Karlsson, Vidingehem AB, Box 23, 363 21 Rottne, tillhanda senast 2015-06-08.HTML tutorial