Anmäl fel rätt
För att fel ska kunna åtgärdas så fort som möjligt är det viktigt att man alltid vänder sig till vår felanmälan.
Publicerad: 2014-12-10
– Att använda andra kanaler, som till exempel vår Facebooksida, fungerar inte – där fastnar ärendet och problemet blir inte löst, säger fastighetsserviceassistent Annette Gummesson.

HTML tutorial  
Använd alltid vår felanmälan när något ska åtgärdas, säger Annette Gummesson.
Använd alltid vår felanmälan när något ska åtgärdas, säger Annette Gummesson.