Seniorbostäder
 Från och med årsskiftet tar bostadsbolagen Vidingehem och Växjöbostäder över förmedlingen av seniorbostäder från omsorgsförvaltningen.
– För vår del handlar det om lägenheterna på Kantorsvägen och Ivar Klockares väg i Öjaby, säger marknadschef Paula Eskilsson.
Publicerad: 2014-12-10
 Att efterfrågan på så kallade seniorbostäder ökar är de flesta överens om. Men vad innebär egentligen begreppet; hur definieras ett seniorboende? Så här, enligt Växjö kommuns omsorgsförvaltning: "En bostad där standarden är anpassad för äldre. Det finns till exempel hiss, rymliga badrum och låga eller inga trösklar. Lägenheterna ligger nära service och vårdcentral.Det finns ingen personal i seniorbostäderna. Om man behöver hemtjänst eller annan hjälp ansöker man om detta hos en biståndshandläggare."

– Den beskrivningen passar egentligen in på de flesta av de lägenheter som vi har byggt det senaste decenniet (se separat text nedan), men de vi kommer att fördela via Boplats Växjö ligger på Kantorsvägen och Ivar Klockares väg i populära Öjaby, säger marknadschef Paula Eskilsson.

I samband med förändringen sänks också ålderskravet.
– Tidigare skulle man ha fyllt 75 år för att vara aktuell för en seniorbostad, vi kommer att erbjuda från 70. Finns det ingen efterfrågan i den ålderskategorin fortsätter vi att erbjuda nedåt i åldrarna. Det innebär dessutom att de här lägenheterna blir tillgängliga för fler, eftersom man kan söka från det att man fyllt 55 och samtidigt utnyttja de poäng man redan har samlat på Boplats.

Totalt i hela kommunen handlar det om 165 lägenheter, där de övriga finns på Birka och Dalbo.
Två nya funktioner kommer att finnas på Boplats (www.boplats.vaxjo.se): Senior Torget och Senior Direkt. Man kan också via sökfiltreringen söka fram seniorboende via boendeform.


HTML tutorial  
Lägenheterna på Kantorsvägen i Öjaby kommer att förmedlas som seniorboende, säger marknadschef Paula Eskilsson.
Lägenheterna på Kantorsvägen i Öjaby kommer att förmedlas som seniorboende, säger marknadschef Paula Eskilsson.