Säkrare trafik
Under vecka 46 genomförs en trafiksäkerhetskampanj i Sandsbro.
Publicerad: 2014-11-10
Genom information vill trafiksäkerhetsorganisationen NTF Sydost uppmärksamma alla i området på hur regler och beteende kan samverka för en ännu tryggare och säkrare trafikmiljö.
– I första hand vill vi möta och samtala med de som bor i området och därför knackar vi dörr under hela veckan, de som inte är hemma får en informationsfolder i sin brevlåda, säger Eva Jacobsson Börjesson.


NTF Sydost genomför kampanjen på uppdrag av Växjö kommun.HTML tutorial  
Syftet med kampanjen är att skapa en säkrare trafikmiljö.
Syftet med kampanjen är att skapa en säkrare trafikmiljö.