Viktigt att svara
 Den rullande hyresgästenkäten Nöjd kundindex är det viktigaste verktyget i lådan när Vidingehem arbetar för riktigt nöjda hyresgäster. Men för att verktyget ska vara riktigt vasst måste så många som möjligt svara.
Publicerad: 2014-06-09
Förr delades enkäten ut vart annat år. Nu rullar den ständigt vilket innebär flera fördelar, förklarar marknadschef Paula Eskilsson:
– Nu kan vi följa utvecklingen, till exempel på ett specifikt område, genom att analysera enkätsvaren, sätta in åtgärder och sedan mäta effekten inom en relativt kort tidsperiod.

Men som sagt, för att detta ska fungera krävs att så många som möjligt svarar på enkäten – först då vet vi vilka trender som är ihållande och vilka som bara beror på en statistik slump. Ibland är det också så att hälsan tiger still – att de som är nöjda låter bli att svara.
– Men det är lika viktigt att svara när man är nöjd som när man är missnöjd, annars är det inte säkert att signalerna är pålitliga eller att vi hittar de goda exempel som kan implementeras på andra områden, säger Krister Karlsson som är fastighetsservicechef.

Ju bättre underlag, desto bättre åtgärder, kan man sammanfatta.
– Ja, så kan man säga. Med en hög svarsfrekvens ökar kvaliteten.HTML tutorial  
Enkäten fylls i, svaren analyseras, åtgärder sätts in, enkäten fylls i, resultatet utvärderas … och så rullar det på.
Enkäten fylls i, svaren analyseras, åtgärder sätts in, enkäten fylls i, resultatet utvärderas … och så rullar det på.