Trädfällning i Rottne
Idag fällde Växjö kommun fem stycken lindar längs Blomstervägen i Rottne, som en följd av att man haft ett omfattande schaktjobb där under hösten och vintern.
Publicerad: 2014-05-14
En stor del trädens rötter blev då avgrävda och skadade och man riskerar att det kommer röta och sjukdomar. Trädens livslängd har förkortats avsevärt och de riskerar att bli en säkerhetsrisk. Därför tas de ner och stubbarna grävs bort.

Enligt Växjö kommun kommer ny asfalt längs Blomstervägen att läggas om cirka tre veckor och då ska man även laga den del av Vidingehems parkering där träden stått.

Tyvärr hann inget hyresgästmeddelande gå ut eftersom Växjö kommun inledde trädfällningen med kort varsel.

HTML tutorial  
Fem lindar fälldes på Blomstervägen.
Fem lindar fälldes på Blomstervägen.