Upplevd trygghet
När hyresgästenkäten Nöjd kundindex (NKI) visade att den upplevda otryggheten på Herrgårdsgatan och Ejdervägen i Lammhult började öka var det dags att göra något. Därför satte Vidingehem och Hyresgästföreningen ihop Team Henrik & Jamal – med uppdrag att ringa på.
Publicerad: 2014-04-29
Tanken är att Hyresgästföreningens Henrik Larsson och Vidingehems Jamal Abdi Nur ska söka upp samtliga hyresgäster på de två områdena för att diskutera trygghets- och trivselfrågor (läs mer om projektet här).

Och efter drygt en månad på fältet mätte vi resultatet: den upplevda tryggheten på områdena har ökat – på ett av dem till och med fördubblats!

Så projektet är helt klart på rätt väg och vi återkommer med rapporter!
HTML tutorial  
Projektet börjar ge resultat.
Projektet börjar ge resultat.