Bra resultat
Vidingehem är miljödiplomerade för ännu ett år. Revisionen gav resultatet 57 poäng av 56 möjliga, vilket innebär 102 procent.
Publicerad: 2014-04-14
– Godkänd blir man vid 75 procent, så vi har god marginal, säger Fredrik Rosendahl, som är miljö- och kvalitetsansvarig.

Den 57:e poängen kommer sig av att Vidingehem utför åtgärder utöver de som krävs för diplomeringen, bland annat:
  • Central övervakning och styrning av fastigheter för att optimera energiförbrukningen
  • Byte av kvicksilverbelysning till LED
  • Installation av ventilationsaggregat med hög grad värmeåtervinning
  • Utveckling av tekniken bergvärme kombinerat med solpaneler
  • Sponsring av Natur- & miljöboken 
  • Flerspråkiga instruktioner för sopsortering
  • Information och utbildning av hyresgäster med hjälp av en stödperson
  • Arbetsfordon körs på EcoPar
  • Användning av kemikalietjänsten iChemistry för riskbedöming och substitution


HTML tutorial  
Nytt diplom efter bra resultat!
Nytt diplom efter bra resultat!