Satsar på yttre miljö

Nu skruvar vi upp ambitionen för den yttre miljön ännu ett snäpp.
– Riktigt inspirerande att jobba med Vidingehems många trevliga områden, säger Liselott Ericsson – vår nya landskapsingenjör.

Publicerad: 2013-06-06

Sedan drygt två månader tillbaka har Liselott till uppgift att se över den yttre miljön på Vidingehems cirka 100 områden runt om på orterna.
– Vidingehem har flera småskaliga och trivsamma områden i attraktiva lägen. Många känns mer som små egna hem än som traditionella hyresrätter.

 

Det märks att den yttre miljön är något som engagerar hyresgästerna, många är positiva och vill komma fram och prata när Liselott är ute och tittar.
– Jätteroligt! Och dessutom givande med synpunkter och tankar.

 

När det gäller utformningen av ett bra område måste ett antal saker vägas samman till en helhet.
– Det ska vara estetiskt tilltalande men det måste också funka praktiskt! Gräsklipparen ska komma fram, rabatterna ska kunna rensas relativt enkelt, det ska finnas plats för att röja snö och så vidare. Området ska också vara tillgängligt och miljön ska kännas trygg att röra sig i. Så det gäller att vara kreativ och försöka hitta en balans, till exempel mellan lummig grönska och fri sikt.

 

Det senare har man under våren arbetat med på Stjärnviksvägen i Tävelsås.
– Där har vi röjt ett par buskage som vuxit sig för stora, blivit opraktiska och kanske medfört lite otrygghet.

 

Just nu tittar man bland annat på Klintesvägen i Ingelstad, där markbeläggning och växtlighet ses över.
– Och så har vi förstås våra två nybyggnationer i Ingelstad respektive Braås, båda i jättefina lägen med härlig närhet till vatten.

 

HTML tutorial  
Liselott Ericsson är landskapsingenjör och tittar just nu över våra områden.
Liselott Ericsson är landskapsingenjör och tittar just nu över våra områden.