Anbud byggnation av sporthall

Vi anhåller om anbud på om- och tillbyggnad av sporthall vid Braås skola.

Publicerad: 2013-01-10

Entreprenadform: Totalentreprenad.

 

Omfattning: Tillbyggnad av A-hall. Ombyggnad av befintlig omklädningsdel samt B-hall.

 

Frågor besvaras av fastighetschef Bengt Karlsson på 0470-70 17 70 eller via e-post: bengt.karlsson@vidingehem.se

 

Anbud ska vara Bengt Karlsson, Vidingehem, Löpanäsvägen 4, 360 40 Rottne, tillhanda senast
2013-02-22.

 

 

 Här kan du ladda ner Vidingehems bygghandbok

HTML tutorial