Mångfaldscertifikat

Vidingehem fortsätter att kvalitetssäkra verksamheten. Från och med nu är vi även mångfaldscertifierade.

Publicerad: 2012-11-07

Under Mångfaldskonferensen i Konserthuset den 6 november fick vi diplomet som visar att vår verksamhet uppfyller de kriterier som certifikatutfärdarna Evolve ställt upp.
– Självklart är vi stolta. Vidingehems ledord är förtroende, förståelse och ömsesidig respekt, såväl gentemot hyresgästerna som inom företaget. Så detta är viktigt för oss, det är så vi vill jobba eftersom vi ser möjligheter i olikheter – olikheter berikar oss, säger vd Stefan Blomkvist.

 

Så vad innebär då ordet mångfald i det här sammanhanget? Eva-Mari H-Flodman, som tillsammans med Ingemar Karlsson är Vidingehems mångfaldsombud, förklarar:
– Vi utgår från de sju diskrimineringspunkterna: kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Mångfalden ska ingå som en naturlig del i vårt sätt att arbeta både internt och externt. Vi vill förstärka det vi redan påbörjat och arbeta enligt det vi kallar Vidingehemandan.

 

När Evolve analyserade Vidingehems verksamhet tittade man på sex kriterier: rekrytering, planer, rutiner, sakkunskap, varumärke och organisationsutveckling samt arbetsmiljö och trivsel.
– De delar som vi behövde jobba vidare på var policys och rutiner. Men det var ett ganska enkelt arbete, endast några dokument som behövde arbetas om. Tack vare vår personal är detta väl inplanterat i företaget sedan tidigare, säger Fredrik Rosendahl som är miljö- och kvalitetsansvarig.

 

Så nu hänger certifikatet på väggen på kontoret i Rottne. Men vi ser det inte som en slutpunkt, snarare som ett startskott för den fortsatta utvecklingen.
– Vi sitter inte nöjda, arbetet löper vidare med olika utbildningsinsatser under året. Detta är ett levande arbete, vi kan alltid bli bättre men aldrig färdiga, säger Eva-Mari.

HTML tutorial  
Malin Olsson från Evolve överlämnar diplomet till Eva-Mari H-Flodman, Fredrik Rosendahl och Stefan Blomkvist.
Malin Olsson från Evolve överlämnar diplomet till Eva-Mari H-Flodman, Fredrik Rosendahl och Stefan Blomkvist.
Självklart är vi stolta!
Självklart är vi stolta!