Förbättrade miljörum

Trygga, trivsamma och tillgängliga. Så blir de miljörum som byggs om enligt det koncept som vi tidigare utvecklat i samarbete med arkitektfirman Reinholtz & Ronnemark.

 

Publicerad: 2012-09-11

Redan 2009 började Vidingehem arbetet med att utveckla miljörummen. Reinholtz & Ronnemark fick i uppdrag att utifrån intervjuer med hyresgäster ta fram förslag på förbättringar.
– Framför allt kom det önskemål om utvändig belysning och fönster för att öka känslan av trygghet, både för den som befinner sig i miljörummet och för den som är på väg dit, säger fastighetschef Bengt Karlsson.


Så det konceptet användes därefter på prov i ett antal miljörum, tillsammans med ljusa, trivsamma färger och utökad information. Med gott resultat, har det visat sig.
– Ja, vi har helt klart märkt skillnad, tryggheten har ökat, det har blivit bättre ordning och hyresgästerna är positiva.


Totalt har ett femtontal miljörum renoverats eller byggts efter konceptet. I år har tre stycken avverkats och ytterligare tre i Braås och ett i Lammhult är på gång.
– På sikt är tanken att merparten av beståndets miljörum ska ses över.

HTML tutorial  
Fastighetschef Bengt Karlsson vid ett av de ombyggda miljörummen i Rottne.
Fastighetschef Bengt Karlsson vid ett av de ombyggda miljörummen i Rottne.