Det är dags för 2.0

Nu tar Vidingehem nästa steg i arbetet med miljön och kundservicen – det är dags att uppgradera ambitionerna till version 2.0.

Publicerad: 2012-09-11

Sedan årsskiftet arbetar Fredrik Rosendahl som miljö- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.
– Företaget ligger långt framme på båda områdena. Arbetet inom vår teknikgrupp medför årligen stora energibesparingar och när det gäller kvalitet och kundnöjdhet visar hyresgästenkäten att vi tillhör de bästa i landet.


Men allt kan utvecklas och precis som ett dataprogram med jämna mellanrum kommer i en ny och bättre version tar vi nu steget och uppgraderar ambitionerna till version 2.0.
– När det gäller miljön har vi ett särskilt ansvar som kommunalt bolag i Europas grönaste stad. Naturligtvis är vi miljödiplomerade, men utöver det har vi även upprättat ett antal handlingsplaner som kommer att hjälpa oss att nå målet: energiförbrukningen ska sänkas med 20 procent från 2008 till 2016. Hittills har vi sänkt med cirka 10 procent.


Kvalitetsarbetet är en process som handlar om processer, skulle man kunna säga (se artikel längre ner på sidan).
– Syftet är att standardisera arbetsmoment och rutiner för att kunna arbeta än mer konsekvent, rationellt och kostnadseffektivt. Alla ska veta sin roll och om man undrar över något ska man enkelt kunna hitta information. Det blir klara och tydliga linjer där kunskapen knyts till funktioner snarare än till personer.
 


Rätt arbetssätt ökar kundservicen

Kvalitetsarbetet är en process som handlar om processer, skulle man kunna säga (se artikel nedan).
– Syftet är att standardisera arbetsmoment och rutiner för att kunna arbeta än mer konsekvent, rationellt och kostnadseffektivt. Alla ska veta sin roll och om man undrar över något ska man enkelt kunna hitta information. Det blir klara och tydliga linjer där kunskapen knyts till funktioner snarare än till personer.


Redan 2005 tog Vidingehem Dokumentlådan i bruk – ett uppmärksammat koncept som samlade samtliga av företagets processer och mer därtill i ett digitalt gränssnitt, åtkomligt för alla anställda. Över 700 dokument som beskrev den dagliga verksamheten fanns plötsligt endast ett par musklick bort.
– Det vi gör nu är att dels revidera och uppdatera processerna, dels knyta ihop dem till en tydligare helhet, där kopplingarna mellan olika funktioner stärks.


Genom att hela organisationen arbetar på rätt sätt ökar man servicen till hyresgästerna.
– Man minimerar risken för att en fråga ska hamna mellan stolarna. Det handlar helt enkelt om att hyresgästen alltid, i alla lägen, ska kunna vara säker på att vi snabbt och effektivt levererar det vi har lovat.
 

 

HTML tutorial  
Fredrik Rosendahl är miljö- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.
Fredrik Rosendahl är miljö- och kvalitetsansvarig på Vidingehem.