Stärkt felanmälan

Vidingehems nya, effektivare organisation kring felanmälan ökar tillgängligheten och kundservicen.

Publicerad: 2012-09-11

Tidigare var felanmälan en del av receptionens verksamhet, nu är den en egen funktion, som dessutom av strategiska skäl flyttats från huvudkontoret till förvaltningskontoret.
– Det fungerar alldeles utmärkt, inte minst tack vare att kopplingen till den dagliga verksamheten har blivit tydligare, säger Krister Karlsson, som är fastighetsservicechef.

 Hanteringen av felanmälningar blir alltså effektivare, samtidigt som receptionen i högre utsträckning kan ägna sig åt att ta emot besökande.


Av flera skäl är det viktigt att felanmälningar kommer in den här vägen.
– Dels får vi en central överblick och kan lättare styra och planera arbetet, vilket är viktigt för såväl servicen som för miljön (se artikel nedan), dels kommer ärendena in i vårt system så att vi kan analysera och följa upp olika feltyper och samtidigt bättre planera förebyggande åtgärder på våra olika områden runt om i kommunen.

 

HTML tutorial  
Annette Gummesson tar bland annat emot felanmälningar.
Annette Gummesson tar bland annat emot felanmälningar.