Hälften är helnöjda

Vidingehems hyresgästenkät fortsätter att rulla på. Och resultatet är glädjande: nästan hälften av våra kunder är helnöjda.

Publicerad: 2012-09-11

Strax innan semestrarna nåddes det bästa resultatet hittills: drygt 49 procent uppgav att de var helnöjda med Vidingehem som hyresvärd.
– Vår målsättning är att ha riktigt nöjda hyresgäster, så det är naturligtvis uppmuntrande siffror, säger Paula Eskilsson, som är marknadschef.


Men hon poängterar också att företaget inte nöjer sig med det resultatet.
– Nej, verkligen inte! Utvecklingsarbetet pågår hela tiden och just därför är hyresgästenkäten ett mycket viktigt verktyg för oss. Så jag vill passa på att tacka alla som tar sig tid att svara – era röster är ovärderliga för vårt arbete!


Tidigare delades enkäten ut en gång vartannat år. Nu rullar den löpande, vilket medför flera fördelar.
– Framför allt får vi en snabbare återkoppling på de åtgärder som genomförs. Vi kan också på ett bättre sätt följa och analysera olika trender och stämma av dem mot ett antal parametrar. Och så har vi stor nytta av de egna synpunkter som hyresgästerna kan välja att lämna, inte minst i form av konstruktiv kritik som hjälper oss att bli bättre inom olika områden.

HTML tutorial  
Vår målsättning är att ha riktigt nöjda hyresgäster, så detta är naturligtvis uppmuntrande siffror, säger Paula Eskilsson som är marknadschef.
Vår målsättning är att ha riktigt nöjda hyresgäster, så detta är naturligtvis uppmuntrande siffror, säger Paula Eskilsson som är marknadschef.