Landsbygdsprogram

 Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram för Växjö kommun.
– Ett viktigt dokument! Landsbygden och de mindre orterna utgör den tredje mest folkrika geografiska enheten i länet – här bor 23 000 människor, säger Hans Ohlsson på näringslivskontoret.

Publicerad: 2012-06-11

 Arbetet sker i nära samverkan med lokala representanter i form av bygde- och sockenråd, föreningar, organisationer med flera.
– För att programmet ska få genomslag måste det förankras ordentligt bland de människor som berörs och som känner sin bygd. Vi hade ett upptaktsmöte i Osaby som var både välbesökt och konstruktivt. Nu går arbetet vidare.


Stad och land hör ihop och bildar en helhet – det som är bra för Växjö är bra för landsbygden och vice versa, framhåller Hans Ohlsson.
Vidingehem finns på 18 av de mindre orterna och förvaltar såväl bostäder som skolor, äldreboenden och andra viktiga lokaler för samhällsservicen.
–Vidingehem är helt klart en viktig aktör för utvecklingen utanför staden, dels genom sitt förvaltningsbestånd, men också och inte minst genom sitt väletablerade samarbete med de lokala aktörerna på orterna.

 

HTML tutorial  
Hela kommunen ska leva. Vidingehem finns på 18 av de mindre orterna och är en viktig aktör för landsbygdens utveckling.
Hela kommunen ska leva. Vidingehem finns på 18 av de mindre orterna och är en viktig aktör för landsbygdens utveckling.