Håkan lämnar över

– Jag har aldrig känt mig som en tjänsteman, snarare som en entreprenör. Jag har fått förtroende att använda min kreativitet i utvecklandet av företaget. Men i grund och botten handlar det om en enda sak: man måste alltid sätta hyresgästen i centrum.
Det säger Håkan Källberg, som efter 23 år nu avslutar sin tjänst som vd för Vidingehem.

Publicerad: 2012-03-20

Om två år fyller han 65, men redan i april lämnar alltså Håkan Källberg över stafettpinnen till sin efterträdare Stefan Blomkvist. Ett beslut som kändes enkelt att fatta.

– Ja, det gjorde det. Självklart kommer jag att sakna företaget, Vidingehem har varit en stor del av mitt liv. Samtidigt är tidpunkten rätt, företaget går bra och gör sitt bästa resultat någonsin. Uthyrningslägen kunde knappast vara bättre. Så det känns helt rätt att stiga av.

 

Våren 1995 var läget emellertid betydligt mörkare. Sedan Håkan Källberg fått förtroende som vd 1989 hade Vidingehem 1990 omvandlats till aktiebolag och 1995 var det dags för ett avgörande steg; Lammhultsbostäder, Braåsbostäder och Bergundahus fusionerades in i Vidingehem. Ett stort förtroendebevis för företaget, naturligtvis, men långt ifrån problemfritt.

– I Lammhult hade vi 80 lägenheter lediga. Underhållet var eftersatt på flera områden. Vi stod inför en avgörande bedömning: satsa eller riva? Själv var jag bekymrad men aldrig tveksam, att riva hade varit samma sak som att säga: vi tror inte på Lammhults framtid. Så vi valde att satsa och efter några år hade vi vänt trenden och tagit oss ur krisen.

 

Men det var inte bara en satsning av ekonomiskt slag som lyfte upp Lammhult och även Braås på banan igen, säger Håkan Källberg där han sitter bakom ratten och lotsar oss igenom Vidingehems 18 orter och fyra stadsdelar.

– Nej, det handlade, då som nu, om hela vår förvaltningsfilosofi. Och grunden i den är att alltid sätta hyresgästen i centrum. För att få riktigt nöjda hyresgäster krävs en rad komponenter; hög servicegrad, välskötta fastigheter och en vilja till ständig dialog.

 

Den filosofin fick man användning för ett par år senare, 2002, då Värendshus fusionerades in i Vidingehem.

– Vi hade haft ett samarbete sedan 1996. Två år senare blev jag vd även för Värendshus och till slut slogs bolagen samman. Fusionen var lite kontroversiell. Många ville se ett nytt namn på bolaget, men Vidingehem hade redan då ett starkt varumärke och namnet behölls. Vi började successivt att öka underhållet i södra kommundelen, samtidigt som vi fortsatte att utveckla Vidingehemandan i den nu utökade organisationen.

 

Här blir vi avbrutna av att telefonen ringer. Det visar sig handla om ett störningsärende och att det är den föregivet störande hyresgästen själv som är på tråden.

– Inte? Jo, men något tillfälle kan du säkert erinra dig, det förstår jag av de rapporter vi har fått. Men nu går vi vidare. Hör vi inget mer så är allt väl. Tack för att du ringde!

Frågan inställer sig: Har han varit en ovanligt tillgänglig vd?

– Ja, det har jag nog. Både för personalen och för hyresgästerna. Jag har alltid telefonen på. Det är helt enkelt en del av mitt engagemang; mitt sätt att se på jobbet – man får en dialog med hyresgästerna och det skapar trygghet i organisationen. Det är alltid bra att ha en helhetsbild av läget och jag har ofta tagit en sväng med bilen på kvällarna för att se så att allt står rätt till på våra områden.

 

Men tillbaks till kronologin. Håkan pekar på en rad beslut som varit viktiga för Vidingehem.

– Genom åren har vi byggt nytt i takt med att orternas utveckling krävt det, men vi har alltid byggt strategiskt; i centrum nära servicen och med hög tillgänglighet. Och alltid med affärsmässighet och ekonomisk stabilitet – vi har vuxit på ett sätt som stärkt företaget och gagnat hyresgästerna långsiktigt.

Men det har också prövats nya grepp och koncept. Med framgång.

– På fastigheten Säckpipan i Sandsbro uppförde vi 2006 äldreboendet Toftagården åt omsorgsförvaltningen och alldeles intill byggde vi 38 lägenheter. Hit har många äldre sökt sig på grund av tryggheten som intilliggande Toftagården ger.

Konceptet, som blivit mycket uppmärksammat, upprepades 2008 på Östra Lugnet, då Evelid byggdes och därefter lägenheterna på Planetvägen.

De senare har blivit uppmärksammade i sin egen rätt.

– Här byggde vi för 15 745 kronor per kvadratmeter BOA – jag tror inte att någon annan i landet kan matcha det priset. Samtidigt höll vi nere energiförbrukningen på mycket låga 50 kWh per kvadratmeter.

 

Gång på gång under resan återkommer Håkan Källberg till orden dialog och samtal.

– Man måste lyssna på varandra. Det gäller vid alla tillfällen från hyresförhandlingar till Bomöten.

Just Bomötena ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag har nog inte missat något sådant genom åren. Om det inte finns någon från företaget med mandat på plats är det inget riktigt Bomöte!

 

Så var vi tillbaka där vi började, med entreprenören Håkan Källberg. För några problem med att fylla sina dagar efter Vidingehem lär han inte få – lusten att träffa folk och göra affärer finns kvar.

– Jag driver ju loppis i Kvarnen i Tolg. Och i sommar ger jag mig ut på marknaderna igen för att sälja en patenterhållen bärplockare. I fjol, på Fagerhults marknad, sålde jag till en dam från Stockholms innerstad. Hon behövde ingen, sa hon, men jag övertygade henne. Man kommer långt med engagemang.

HTML tutorial  
Efter 23 år som vd slutar Håkan Källberg på Vidingehem.
Efter 23 år som vd slutar Håkan Källberg på Vidingehem.