Bättre hissdörrar

Tillgänglighet och säkerhet är två nyckelord för Vidingehem. Därför kommer vi under året att installera bättre dörrar i nio av våra hissar.

Publicerad: 2012-02-29

– Det är hissar med slagdörrar som istället får invändiga korgdörrar. De är enklare att hantera och risken för att klämma sig elimineras, säger drifttekniker Henrik Vernersson.

 

Upphandlingen är klar och arbetet påbörjas inom kort.

HTML tutorial