Teknik på film

Vidingehem har infört ett energibesparingssystem som möjliggör central bevakning och styrning av fastigheternas värme- och ventilationssystem. 

Publicerad: 2012-02-20

En specialinrättad teknikgrupp följer det dagliga energiflödet. Deras syfte och uppgift är att analysera och praktiskt omsätta den väldiga mängd information vi förfogar över. Och de ska säkerställa att Vidingehem fortsätter ligga i framkant vad gäller energibesparing.

 

Här kan du se en film om Teknikgruppens arbete

HTML tutorial  
Martin Andersson, Henrik Vernersson och Camilla Krig finjusterar energiflödet.
Martin Andersson, Henrik Vernersson och Camilla Krig finjusterar energiflödet.