Bättre inneklimat

Inneklimatet är en viktig del i boendet. På Herrgårdsgatan i Lammhult läggs nu 2 miljoner på förbättringar.

Publicerad: 2011-12-15

Vidingehems teknikgrupp arbetar ständigt med olika energibesparande åtgärder. Men faktum är att äldre byggnader med tiden kan bli för täta.
– I takt med att man byter dörrar, fönster och isolering ökar kravet på bra luftcirkulation, säger Martin Andersson.

Ökad komfort
Därför genomförs nu en rad åtgärder som på olika sätt medför ökad boendekomfort.
– Vi borrar hål i väggen och på insidan monterar vi en tilluftsinsats, så att den inkommande luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera i lägenheten. På taket installerar vi tryckstyrda, energieffektiva frånluftsfläktar och i badrummen blir det ett don som känner av luften och släpper ut mer när det är fuktigt.

Styrs från Rottne
Även i köken blir det förbättringar för hyresgästerna på Herrgårdsgatan.
– Vi byter från gamla kolfilterfläktar till moderna, kanalanslutna spisfläktar, vilket gör stor skillnad.
Värmen till varje lägenhet kommer att styras individuellt och eftersom man samtidigt monterar en givare kan temperaturen läsas av från teknikgruppens central i Rottne.
– Vi kommer helt enkelt att kunna skapa ett jämt och behagligt inneklimat.

HTML tutorial  
Tre hål borras i väggen och på insidan monteras en tilluftsinsats som gör att luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera.
Tre hål borras i väggen och på insidan monteras en tilluftsinsats som gör att luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera.
Teknikgruppens Martin Andersson monterar styrutrustning.
Teknikgruppens Martin Andersson monterar styrutrustning.