Fullt fokus

Förhoppningsvis har du fyllt i den enkät som fortlöpande skickas ut till samtliga av våra hyresgäster.

Publicerad: 2011-06-16

Men kanske undrar du vad som sedan händer med informationen? Svaret är att den bearbetas in i minsta detalj för att kunna omsättas i praktisk handling.

Förr gjordes undersökningen vart annat år, nu rullar den hela tiden, vilket medför flera fördelar.
– Framför allt får vi en snabbare återkoppling på de åtgärder vi genomför, säger marknadschef Paula Eskilsson.
Företaget som genomför undersökningen åt Vidingehem heter ScandInfo och i deras service ingår inloggning till en hemsida där resultatet från enkäten uppdateras fortlöpande. Här kan hyresgästernas svar och synpunkter granskas ur i princip alla möjliga vinklar; ortsvis, områdesvis, ämnesvis och så vidare.
– Möjligheten att bryta ner informationen och detaljanalysera den ger oss ett vasst verktyg i vårt utvecklingsarbete. Vi kan följa trender och se vilka resultat vårt arbete får.

Både dåligt och bra
En självklar del är naturligtvis att se var det finns missnöje, vad detta beror på och hur det kan åtgärdas. Men lika viktigt är det att få veta vad som är bra; vad hyresgästerna uppskattar och varför de gör det.
– Om man kan isolera de positiva faktorerna kan man ofta omsätta dem inom andra områden och på så sätt sprida effekten inom organisationen.

Svaren angår alla
Arbetet med analysen sker i arbetsgrupper med representanter från olika delar av företaget.
– Det är viktigt att alla är involverade, enkätsvaren angår varje medarbetare i Vidingehem. Därför måste resultatet hela tiden diskuteras och föras ut i organisationen, med fokus på den återkoppling vi får över tid, så att vi vet att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle.

Fint betyg
Hur ser då reslutatet ut, så här långt?
– Det ser bra ut, vi ligger i topp även i ett nationellt perspektiv. Särskilt roligt är det att bemötandet från personalen genomgående får så fint betyg. Men samtidigt finns det alltid saker att jobba vidare med. Och det gör vi.

HTML tutorial  
Arbetsledare Krister Karlsson tillsammans med fastighetschef Bengt Karlsson.
Arbetsledare Krister Karlsson tillsammans med fastighetschef Bengt Karlsson.
Förman Lars Gustavsson och marknadschef Paula Eskilsson.
Förman Lars Gustavsson och marknadschef Paula Eskilsson.