Bra bemötande

Nästan 70 procent av hyresgästerna är helnöjda med bemötandet från Vidingehems personal, både från fastighetsarbetarna och från huvudkontoret.
– Mycket glädjande siffror, konstaterar vd Håkan Källberg.

Publicerad: 2011-06-15

Många faktorer spelar in när det gäller att skapa trivsel, men själva fundamentet utgörs av ett, i alla lägen, gott bemötande.
– Detta är något vi alltid jobbar med att utveckla– vi kallar det Vidingehemandan. Den ska genomsyra hela organisationen, även våra entreprenörer, därför får de genomgå en särskild utbildning i vad som gäller när man arbetar för oss, säger vd Håkan Källberg.

Alltid föra dialog
Vidingehemandan har flera beståndsdelar, men den röda tråden är viljan att hela tiden föra en dialog.
– Man kan inte alltid göra alla nöjda, men man kan alltid försöka. Grundinställningen är att det mesta går att lösa om man verkligen lyssnar på varandra.
En annan viktig faktor är att vara noggrann, även med detaljer och med sådant som egentligen är självklart.
– Alla anställda representerar företaget, varje arbetsdag året runt. Vi ska alltid agera på ett sätt som ligger i linje med företagets policy och med Vidingehemandan. När vi utför arbete hos en hyresgäst har vi respekt för att det är i dennes hem vi rör oss och att vår uppgift är att skapa trivsel och trygghet.


Snabba besked
Tillgänglighet har länge varit en prioriterad fråga inom Vidingehem. Men inte bara vad gäller fastigheternas utformning och tekniska hjälpmedel, utan också när det gäller att få kontakt.
– Vi vet att det är viktigt för hyresgästerna att lätt kunna nå oss och snabbt få ett besked i sitt ärende, därför lägger vi extra krut på detta inom organisationen. Det samma gäller återkoppling; om vi inte kan ge besked direkt återkommer vi så fort som möjligt. Och om något går fel försöker vi rätta till det omgående – att slippa vänta minskar irritationen.

Utveckla och optimera
Men enkätsvaren visar också att det finns saker som kan bli bättre.
– Självklart! Vi arbetar bland annat med att utveckla vår information, till exempel när det gäller tidpunkt för reparationer. Och rent allmänt strävar vi hela tiden efter att optimera rutinerna kring fastigheterna. Här ger oss enkäten en utmärkt möjlighet att identifiera problemen och rikta insatserna.

HTML tutorial  
Hyresgästen Berit Granqvist i glatt samspråk med Paula Eskilsson och Annlouise Persson.
Hyresgästen Berit Granqvist i glatt samspråk med Paula Eskilsson och Annlouise Persson.
Åke Barkéus ger återkoppling per telefon.
Åke Barkéus ger återkoppling per telefon.
Göran Petersson besöker en hyresgäst.
Göran Petersson besöker en hyresgäst.