Ökad närvaro

Nu tar Vidingehem ett fastare grepp om den yttre skötseln i södra kommundelen. Färre uppgifter läggs på entreprenad, vilket ökar vår närvaro och stärker kvaliteten.

Publicerad: 2011-04-04

När det gäller Åryd, Ingelstad, Nöbbele, Tävelsås och Vederslöv pågår nu en stor upphandling av snöröjning, gräs- och rabattskötsel samt höst- och vårstädning.
– På övriga orter i söder inriktar vi oss på samarbete med lokalt förankrade aktörer, i Furuby har vi till exempel skrivit kontrakt med idrottsföreningen. De känner orten och har ett stort engagemang. Att de redan finns på plats minskar dessutom transporterna, säger Vidingehems vd Håkan Källberg.
Erfarenheterna från liknande lösningar, bland annat i Åby, är mycket goda.
– Att många människor med lokal förankring engagerar sig är alltid en fördel, samtidigt som föreningen får en ny inkomstkälla.

Ambulerande grupp
Samtidigt kommer en rad uppgifter som tidigare legat på entreprenad i fortsättningen att skötas av den egna organisationen, genom en ambulerande arbetsgrupp.
– Vi har anställt en arbetsledare, Krister Karlsson, som kommer att ansvara för samtliga fyra arbetslag och dessutom för den nya gruppen och entreprenörerna, vilket ger oss bra samordning och översikt.
Den nya gruppen sköter bland annat häckklippning, tillsyn av miljörum, lekplatser, papperskorgar och så vidare.
– Det innebär framför allt att vi ökar vår närvaro ute på områdena – vi får en mer aktuell bild av läget och kan agera och fördela resurser snabbare och mer effektivt. Samtidigt möter vi fler hyresgäster som ger oss tips och synpunkter.

HTML tutorial