Många helnöjda

Nu har vi fått de första svaren på nya hyresgästenkäten.

Publicerad: 2011-03-30

– När det gäller helhetsbedömningen av Vidingehem som hyresvärd har andelen helnöjda ökat från 44 till 51 procent och dessutom anger 32 procent att de är nöjda. Lika glädjande är att vår service får riktigt fint betyg: hela 70 procent är helnöjda med bemötandet från personalen, säger vd Håkan Källberg.

Resultatet presenterades för personalen på tisdagsförmiddagen och redan efter lunch påbörjades analysen.
– De olika arbetslagen inledde arbetet med att fördjupa sig i svaren för att se hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Nytt för i år är alltså att undersökningen görs löpande.
– Tidigare fick alla hyresgäster enkäten samtidigt, vilket gjorde att resultatet visade nöjdheten vid en viss tidpunkt. Efter en sammanställning vidtog vi åtgärder och fick sedan vänta två år på att se effekterna i nästa enkät. I år delades hälften av enkäterna ut i januari och därefter skickas de ut löpande varje dag. Efter ett halvår har samtliga hyresgäster tillfrågats. Nästa steg blir full drift, vilket innebär att varje hyresgäst får en enkät per år, säger marknadschef Paula Eskilsson.

Fördelen med det nya systemet är att man kan följa utvecklingen över tid och snabbt se hur åtgärder och förändringar faller ut.
– Vi kan även se årstidsvariationer och undersöka säsongsspecifika ämnen, till exempel kan vi mars fråga hur årets snöröjning fungerat.

En annan nyhet är att samtliga boende över 18 år får en enkät, alltså inte bara den person som står för kontraktet.
– Alla hyresgäster är lika viktiga! Så det är också viktigt att alla svarar på enkäten, som alltså kan komma vid olika tillfällen till olika familjemedlemmar

HTML tutorial  
Arbetet med förbättringar har redan påbörjats.
Arbetet med förbättringar har redan påbörjats.