Lokaler i Gemla

Den nya sporthallen i Gemla har inneburit ett lyft för samhället. Samtidigt har den gamla gymnastiksalen på skolan frigjorts och nu utreder Vidingehem hur den ska användas.

Publicerad: 2011-03-01

Uppdraget är att ta fram förslag på hur ytorna bäst ska utnyttjas för att täcka skolans lokalbehov. Önskemålet är två lärosalar, två grupprum samt ett antal utrymmen för personal.
– Just nu arbetar vi i samråd med representanter för skolan på att hitta den mest optimala lösningen. Därefter kommer vi att göra en upphandling och förhoppningsvis kan ombyggnaden komma igång till försommaren, säger Vidingehems vd Håkan Källberg.

HTML tutorial