Hyresgästenkät

Nu tar Vidingehem ytterligare ett steg i dialogen med hyresgästerna. Tidigare skickades en enkät ut vartannat år, från och med 2011 görs undersökningen löpande.

Publicerad: 2011-02-23

– Det ger oss ett vassare verktyg i arbetet med att följa upp resultatet, samtidigt som vi kan reagera snabbare på hyresgästernas önskemål, säger marknadschef Paula Eskilsson.

Den senaste undersökningen gjordes hösten 2008 och visade att 93 procent av hyresgästerna var mycket nöjda eller nöjda med Vidingehem som hyresvärd. Samtidigt hade andelen missnöjda minskat från 3 till 2 procent, vilket är mycket bra siffror även i ett riksperspektiv.

Men Vidingehems ambition är att hela tiden bli bättre och det nya sättet att hantera enkäten öppnar stora möjligheter.
– Tidigare fick alla hyresgäster enkäten samtidigt, vilket gjorde att resultatet visade nöjdheten vid en viss tidpunkt. Efter analys vidtog vi åtgärder och fick sedan vänta två år på att se effekterna i nästa enkät. I år delades hälften av enkäterna ut i januari och därefter skickas de ut löpande varje dag. Efter ett halvår har samtliga hyresgäster tillfrågats. Nästa steg blir full drift, vilket innebär att varje hyresgäst får en enkät per år.

Fördelen med det nya systemet är att man kan följa utvecklingen över tid och snabbt se hur åtgärder och förändringar faller ut.
– Vi kan även se årstidsvariationer och undersöka säsongsspecifika ämnen, till exempel kan vi mars fråga hur årets snöröjning fungerat.

En annan nyhet är att samtliga boende över 18 år får en enkät, alltså inte bara den person som står för kontraktet.
– Alla hyresgäster är lika viktiga! Så det är också viktigt att alla svarar på enkäten, som alltså kan komma vid olika tillfällen till olika familjemedlemmar.

HTML tutorial