Reviderad diplomering

I fjol kvalitetssäkrade Vidingehem miljöarbetet genom miljödiplomering, vilket innebär att man uppfyller ett antal krav och prickar av minst 75 procent av en checklista med 60 praktiska åtgärdspunkter.

Publicerad: 2010-12-14

Att kraven uppfylls säkerställs genom årliga revisioner. En sådan har gjorts under hösten.

– Vi har utvecklat oss inom en rad områden, bland annat har vi pressat energiförbrukningen med ytterligare 5 procent, till 112 kWh/m2, vilket är mycket bra. Vi har också minskat utsläppet av freoner genom att byta vitvaror. Sammantaget visar omdiplomeringen att vår grundläggande miljöstrategi leder oss rätt, säger fastighetsingenjör Anders Svärd.

HTML tutorial  
Reviderad diplomering
Reviderad diplomering