Nya hyror 2011

Förhandlingarna med hyresgästföreningen om 2011 års hyror är klara. Parterna har enats om en tvåårsuppgörelse.

Publicerad: 2010-12-10

Vidingehem hade inför mötet med Hyresgästföreningen presenterat en kalkyl med beräknade kostnader. Bland annat inkluderades de ökade drifts- och räntekostnader företaget kommer att få bära. Baserat på detta yrkade Vidingehem på en höjning med 3,3 procent.

Som vanligt hölls överläggningarna i en konstruktiv anda och till slut enades parterna om en tvåårsuppgörelse, med 2,25 procent för 2011 och 2,25 procent för 2012.

Det beslutades att det för 2011 sker genom ett uttag på 20,16 kr/m2 för lägenheter med varmhyra respektive 17 kr/m2 för lägenheter med kallhyra. För lokaler med förhandlingsklausul höjs hyran med 3 procent. Fördelningen av höjningen 2012 görs vid ett möte mellan parterna hösten 2011.

HTML tutorial