Satsning på lekplatser

Lekplatserna är viktiga inslag i våra områden. Och säkerheten kommer alltid först.

Publicerad: 2010-07-01

De senaste åren har mycket pengar satsas på att utveckla lekmiljön för barnen. Det är Göran Petrusson som successivt arbetat sig igenom beståndet och bytt gammalt mot nytt.

– Lekredskapen ska vara stimulerande för barn i olika åldrar och framför allt ska de vara säkra.

Moderna produkter är väldigt genomtänkta, alla vinklar och mått är framtagna för att minimera risken för att någon ska fastna eller skada sig på något annat sätt.
Den tidigare strategin med mindre och utspridda lekplatser på områdena har bytts mot färre men större och mer sammanhållna. 

Alla omgärdande häckar och buskage har tagits bort så att föräldrarna även på avstånd kan följa barnens lek. Och att arbetet varit populärt kan Göran Petrusson vittna om:

– Barn är härliga, man får så många glada kommentarer. När jag var på Klintesvägen i Ingelstad kom en flicka fram och frågade när det skulle bli färdigt. På fredag, sa jag. Vad bra, sa hon, för jag fyller år på lördag och då kan jag visa alla kompisarna vår nya, fina lekplats!

HTML tutorial