Anbud Rosendal

Vidingehem anhåller om anbud på nybyggnad av lägenheter på Rosendalsområdet i Rottne.

Publicerad: 2010-05-17
  • Entreprenadform: Totalentreprenad.
  • Omfattning: 18 lägenheter fördelade på tre huskroppar.

Efter att anbudstiden gått ut den 15 juni kommer anbuden att granskas. Om kalkylerna håller och erforderliga beslut fattas i Vidingehems respektive moderbolaget VKAB:s styrelser beräknas byggstarten till mitten av september, med ett färdigställande i juni 2011.

Av Rosendaltomtens 14 500 kvadratmeter kommer drygt hälften att utnyttjas i den första etappen. Förutom de tre huskropparna byggs garage och förråd i separata byggnader. Infarten till den första etappens lägenheter blir från Löpanäsvägen via Rosendalsvägen, medan nästa etapp får infart från Skansvägen.

Förfrågningsunderlag beställs på 0470-70 17 70 eller via e-post: bengt.karlsson@vidingehem.se

Anbud ska vara Håkan Källberg, Vidingehem AB, Löpanäsvägen 4, 360 40 Rottne, tillhanda senast 2010-06-15.

Mer information:

HTML tutorial