Bra resultat

Så lägger vi 2009 till handlingarna och konstaterar att det varit ännu ett bra år för Vidingehem.

Publicerad: 2010-05-10

Siffrorna är nog så tydliga: ett resultat på 5,6 miljoner före bokslutsdispositioner, hyresintäkter på 205 miljoner och en balansomslutning på 1,2 miljarder. Vi har haft en stor byggverksamhet och aktiverat 83 miljoner i olika projekt. Att vi dessutom kunde lägga ytterligare nio miljoner till vår redan väl tilltagna underhållsbudget var naturligtvis extra roligt.

HTML tutorial