Åbovägen klart

In i det sista putsar man på detaljerna, men i princip är det nya vårdboendet Åbovägen på Högstorp nu färdigt för inflyttningen, som blir den 1 februari.

Publicerad: 2010-01-26

44 nya lägenheter står klara och projektet, som påbörjades den 1 oktober 2008, har gått som på räls.
– Men det kanske viktigaste arbetet börjar långt innan det första spadtaget tas. Som vanligt bildade vi och Vidingehem en referensgrupp och i den ingick även en sjuksköterska, en undersköterska samt representanter för facket och för PRO. Den samlade yrkeskunskapen, tillsammans med erfarenheter från tidigare projekt, gjorde att vi fick rätt kurs från början, säger Sven Lind på Växjö kommuns omsorgsförvaltning.

Och det är inte heller första gången entreprenören Blekinge ROT deltar i ett vårdboendeprojekt; samma konstellation har framgångsrikt använts bland annat vid byggandet av Toftagården och Evelid.
– Som vanligt har samarbetet fungerat helt perfekt. Och även om varje nytt projekt är unikt har vi tillsammans byggt upp en stor erfarenhetsbank som vi kan använda oss av, vilket gör att allt flyter på bra, säger Blekinge ROT:s platschef PO Tingström nöjt.

Också Vidingehems fastighetschef Bengt Karlsson pekar på samarbetet som en nyckel till framgång.
– Från Vidingehems sida har vi hela tiden fokus på slutanvändaren, alltså dels de som ska bo här, dels de som ska arbeta här. Därför lyssnar vi alltid på dem som har kunskap och så väver vi samman den med vår egen erfarenhet kring tillgänglighet och användarvänlighet.

Attendo Care heter företaget som kommer att driva verksamheten på Åbovägen. Under det första året ska 11 av de 44 lägenheterna användas som tillfälliga bostäder medan Ekbacken i Lammhult renoveras. Därefter går även dessa in under Attendo Cares regi.

HTML tutorial  
Sven Lind, Bengt Karlsson och PO Tingström rådgör kring de sista detaljerna.
Sven Lind, Bengt Karlsson och PO Tingström rådgör kring de sista detaljerna.