Anbud Lammhultsbadet

Vidingehem har fått i uppdrag av Växjö kommuns fritidsnämnd att genomföra en nybyggnation av servicebyggnad samt en mindre förrådsbyggnad vid badanläggningen i Lammhult.

Publicerad: 2010-01-15

Entreprenaden är utannonserad och anbud skall var inlämnade senast 2010-02-12. Efter utvärdering av inkomna anbud, samt fattande av erforderliga kommunala beslut, beräknas projektet kunna starta under mars månad. Projektet kommer att vara färdigställt till badsäsongen i mitten av juni.

Förfrågningsunderlag kan beställas av fastighetschef Bengt Karlsson, 0470-70 17 84, bengt.karlsson@vidingehem.se

HTML tutorial