Tillgänglig taxi

För att underlätta för våra hyresgäster i Lammhult bjuder Vidingehem på taxiresa till centrum två gånger i veckan.

Publicerad: 2009-12-15

Lammhult är vackert men vidsträckt. Vissa av Vidingehems områden ligger en bit från centrum och för den som inte rör sig lika lätt som förr kan avstånden kännas långa, till exempel när man ska handla.
– Klockan 10.00 varje helgfri tisdag och torsdag låter vi Lammhults Taxi köra en rutt där våra hyresgäster – som har bokat i förväg – kan åka med. Sedan har man en timme på sig i centrum, säger marknadschef Paula Eskilsson.
Projektet kan ses som en del i Vidingehems kontinuerliga tillgänglighetsarbete.
– Vi söker hela tiden nya vägar för att underlätta boendet. Mycket handlar om teknik, men lika viktig är den sociala tillgängligheten, säger fastighetsingenjör Anders Svärd.

HTML tutorial  
I Lammhult bjuder Vidingehem hyresgästerna på taxiresa till centrum två gånger i veckan.
I Lammhult bjuder Vidingehem hyresgästerna på taxiresa till centrum två gånger i veckan.