Nu rivs Rosendal

Nu arbetas det igen i den gamla industribyggnaden på Rosendal i Rottne. Men det byggs inte längre – det rivs. Rivs för att ge plats åt en ny tid och nya bostäder.

Publicerad: 2009-12-15

Byggnaden på 4 200 m2 har sedan början av 60-talet utgjort ett dominerande inslag i centrum, men på senare år har den knappast tillfört samhällsbilden något positivt. Nu blir det alltså annorlunda.
– 2007 byggde vi 16 nya lägenheter på intilliggande Fabriksvägen, samtidigt som vi bevarade stora delar av det gamla stationsområdet. Att nu gå vidare med Rosendal känns naturligt – det kommer att knyta ihop de två områdena och tillföra centrum ett stort mervärde, säger Vidinge-hems vd Håkan Källberg.
36 nya lägenheter blir det, fördelade på sex huskroppar i två plan. Projektet genomförs i två etapper, där den första inleds vid mitten av 2010.

HTML tutorial  
Den gamla industribyggnaden rivs och istället byggs 36 nya lägenheter.
Den gamla industribyggnaden rivs och istället byggs 36 nya lägenheter.